Parafia Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Gostkowie

2021-07-17

Nowenna o uzdrowienie Basieńki

Poproszono nas, jako wspólnotę parafialna o modlitwę za małą Basię, córkę Ani i Jakuba, ma tylko półtora roku. Zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy nerki. Obecnie przebywa w szpitalu w Bydgoszczy, w najbliższym czasie czeka ją chemia oraz operacja. Prośmy o łaskę zdrowia, a przede wszystkim o wypełnienie woli Bożej w życiu Basi oraz jej rodziców, za przyczyną bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.


Nowenna za przyczyną bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
-kapłana i męczennika-

Dzień 1
Boże, wzmocnij we mnie wiarę

Boże, wiara jest Twoim darem. Została nam dana przez Ciebie, byśmy mogli dojść do Ciebie, do nieba. Złączyć się z Tobą, posiąść Ciebie. Panie, proszę Cię, wzmocnij moją wiarę. Daj mi niezłomne przekonanie, otwarte, bojowe. Daj mi, silną wiarę i silną wolę. Przybądź, Panie, ku ratunkowi mojemu. Panie, daj i wzmocnij we mnie wiarę.
Z Rozważań na tle Ewangelii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (3 XII 1932 roku)

Modlitwa:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia. Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski ..............., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (załączona na końcu tego artykułu)


Dzień 2
Jezu, każda chwila dla Ciebie

O Jezu, wszystko dla Ciebie. Każda chwila. Każdy czyn. Każde słowo. Pragnę Cię jak najgoręcej uczcić, ukochać za to, żeś ciało moje uczynił tabernakulum żywym. O Jezu, niech zawsze o tym pamiętam i tylko Tobie służę.
Z Rozważań na tle Ewangelii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (17 I 1933 roku)

Modlitwa:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski ..............., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego


Dzień 3
Jezu, bądź za mną

O Panie, zasiądź ze mną do uczty. Panie, bądź ze mną. Panie, daj mi siebie za pokarm. Jezu, tęsknię za Tobą. Jezu, tak pragnę Cię mieć w sobie. Tak jak jeleń zbłąkany na pustyni pragnie do źródeł wody, tak ja, Jezu, pragnę do Ciebie. O przyjdź, Jezu, weź mnie w niewolę, daj mi się spalić w Twojej miłości. Jezu przyjdź do mnie. Uświęć mnie, bym mógł z Tobą spożyć paschę w Królestwie Niebieskim.
Z Rozważań na tle Ewangelii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (6 III 1933 roku)

Modlitwa:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski ..............., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego


Dzień 4
Wszystko oddajmy Bogu

Bóg istnieje i nas prowadzi. Z tej wiary rodzi się ufność. Spróbujmy raz zrobić takie zupełne, takie prawdziwe oddanie się Bogu. Wyrzeknijmy się naszych planów, starań, a wszystko oddajmy Jemu.
Z Pamiętnika bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1 X 1936 roku)

Modlitwa:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski ..............., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego


Dzień 5
Być jak dziecko pełne ufności

Być pobożnym, znaczy być przenikniętym myślą osobistej bliskości, wielkości i dobroci Boga, znaczy mówić Doń wewnętrznie i Jemu nawzajem pozwolić mówić do siebie, patrzeć Mu w oczy, dać Mu się wieść za rękę, jak dziecko pełne ufności…
Z Pamiętnika bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (16 III 1932 roku)

Modlitwa:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski ..............., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego


Dzień 6
Oddać się Maryi

Maryja, Panna nad pannami. Ona niepokalanie poczęta. Bez grzechu. Miriam – chwaląca Jahwe. Ona czysta ma zostać Matką Zbawiciela. Naszą też Matką. Polećmy się jej całkowicie i oddajmy w opiekę. Oddaję jej moje oczy, moje uszy, serce, język. Maryjo, stój na straży. Spraw, bym był też taki pokorny, cichy, skromny i tak Boga chwalący, bym Go nigdy nie zasmucił. Jestem twym dzieckiem Maryjo. „Sodalis Marianus sum”. Tobie się Matko uroczyście oddałem i za Matkę wybrałem.
Z Rozważań na tle Ewangelii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (7 XII 1932 roku)

Modlitwa:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski ..............., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego


Dzień 7
Chcę do Boga zanosić modlitwy

Ja chcę być przewodnikiem ludu naszego. Chcę mu objawiać prawdy Boskie i uczyć go miłości Bożej. Ale o powołaniu na księdza ja czuję tak wysokie wyobrażenie, że gdy nie będę czuł, że odpowiadam warunkom, to z bólem serca, ale odstąpię. Lecz w tym ja widzę mój jedyny cel życia. W tym tylko widzę siebie w późniejszych latach, i czuję w sercu moim zapał i chęć świętą zostać sługą Chrystusa jak najniższym. Chciałbym być księdzem, by móc do Boga zanosić modlitwy…
Z Pamiętnika bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (15 II 1931 rok)

Modlitwa:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski ..............., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego


Dzień 8
Proszę Cię, Duchu Święty

Tak, gdybyśmy mieli silną wiarę i miłość, to byśmy na miejscu ustać nie mogli, paliłaby nas ta gorączka pozyskiwania dusz dla tej wiary, dla Boga. Jak św. Pawła. A takim przecież ma być moje życie kapłańskie i diakona. Nieustanną służbą dla Boga i dusz. Podnietę do tego tylko Ty dać możesz, Boże, Duchu Święty. Uznaję w całej pokorze niemoc swoją, proszę Ciebie, Duchu Święty, jak młodzieniec, proszę, by moje dalsze życie choćby tylko krótko trwać miało, było jednak takim. Nie daj mi bogactw, ale łaskę. Daj i krzyże, cierpienia, ale daj wiarę i miłość. Uczyń ten cud we mnie. Miłość jak ogień i wiarę jasną, mężną daj sercu i ustom moim. Duchu Święty, przyjdź i bądź.
Z Pamiętnika bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (3 IV 1936 roku)

Modlitwa:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski ..............., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego


Dzień 9
Szukaj Jezusa

Moim zadaniem jest szukać Jezusa i dojść do niego. Szukać Go w naturze, w codziennym życiu. W modlitwie, w Ewangelii, w kościele, w tabernakulum. Jezusa szukać i ani na chwilę nie przestawać. Cały starać się przepoić Jego nauką, żyć Jezusem, mieć Go w sobie, oto cel. A gdy nam smutno, gdy zdaje się Jezus daleko od nas, to szukać Go jeszcze pilniej…
Z Rozważań na tle Ewangelii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (25 I 1933 roku)

Modlitwa:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia.
Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski ..............., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj, nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, który wyniosłeś do chwały ołtarzy błogosławionego Stefana Wincentego i zawierzyłeś nam dar Jego beatyfikacji, módl się za nami.

Błogosławiony Męczenniku, Stefanie Wincenty, módl się za nami.
Od lat młodzieńczych gorliwe szukający woli Bożej, módl się za nami.
Przyjacielu i Naśladowco Chrystusa, módl się za nami.
Rozmawiający z Chrystusem Ukrzyżowanym i chroniący się w Jego ranach, módl się za nami.
Napełniony radością Ducha Świętego, módl się za nami.
Zakochany w Eucharystii, módl się za nami.
Od najmłodszych lat oddany Maryi, módl się za nami.
Szukający siły w modlitwie, módl się za nami.
Wytrwały w zdobywaniu cnót, módl się za nami.
Miłośniku ewangelicznego posłuszeństwa, módl się za nami.
Wzorze czystości, módl się za nami.
Przykładzie ubóstwa, módl się za nami.
Pokorny w służbie Bogu i ludziom, módl się za nami.
Obrońco wiary i obyczajów chrześcijańskich, módl się za nami.
Wychowawco dzieci i młodzieży, módl się za nami.
Patronie harcerstwa polskiego, módl się za nami.
Zatroskany o rodziny, módl się za nami.
Rozradowany w Bogu duszpasterzu, módl się za nami.
Wrażliwy sługo ubogich, módl się za nami.
Gorliwy spowiedniku, lekarzu i przewodniku dusz, módl się za nami.
Przyjacielu chorych, strapionych i opuszczonych, módl się za nami.
Przywracający chęć do życia zagubionym w ciemnościach rozpaczy, módl się za nami.
Niosący nadzieję i pociechę konającym, módl się za nami.
Patronie dobrej śmierci, módl się za nami.
Wierny do końca Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, módl się za nami.
Chwało ziemi chełmińskiej, ofiaro Bogu przyjemna, módl się za nami.
Świadku Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.
Apostole Bożego Pokoju, módl się za nami.
Kapłanie według Serca Bożego, módl się za nami.

Abyśmy zawsze żyli w łasce uświęcającej, módl się za nami.
Abyśmy w powołaniu naszym do śmierci wytrwali, módl się za nami.
Abyśmy za naszych dni cieszyli się pokojem, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali to, o co Boga za Twoim wstawiennictwem prosimy, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Stefanie Wincenty.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Obrońco i mocy swoich wiernych, Ty w błogosławionym Stefanie Wincentym, prezbiterze i męczenniku, dałeś uciśnionym wyraźny znak miłości pasterskiej, spraw łaskawie, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu potrafili wytrwać pośród przeciwności tego świata. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Życiorys bł. ks. Frelichowskiego
Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży, syn Ludwika i Marty, ojciec był właścicielem piekarni. Chrzest przyjął w dawnej katedrze diecezji chełmińskiej pw. Trójcy Świętej. Od 1927 roku harcerz i członek sodalicji mariańskiej. W czerwcu 1931 roku ukończył gimnazjum i jesienią tegoż roku przekroczył próg seminarium duchownego diecezji chełmińskiej w Pelplinie. 14 marca 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Przez krzyż cierpień i życia szarego – z Chrystusem – do chwały zmartwychwstania”.

Przez pierwsze miesiące kapłaństwa posługiwał jako kapelan i sekretarz biskupa chełmińskiego. Od 1 lipca 1938 roku posługiwał jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Jako duszpasterz szczególnie oddał się pracy pośród dzieci i młodzieży szkolnej, zaangażował się także w środowisko harcerskie, gdzie był kapelanem oraz współtworzył kręgi starszoharcerskie.

Aresztowany w pierwszych dniach wojny, pierwszy raz 11 września 1939 roku, ale po kilku dniach zwolniony, i ponownie aresztowany 19 października tego roku. W więzieniach i obozach spędził w sumie przeszło pięć lat, a przypomnijmy, że kapłanem był tylko niecałe osiem lat. Był więziony kolejno w: Forcie VII w Toruniu, Nowym Porcie Gdańskim, Stutthofie, Sachsenhausen oraz w Dachau. W miejscach tych dojrzewało i realizowało się jego kapłaństwo. Tam inicjował codzienne modlitwy, przygotowywał potajemne Eucharystie, spowiadał, podtrzymywał na duchu, był przy chorych i umierających. Współwięźniowie wspominali, że patrząc na jego zachowanie w obozach, wydawało im się, że traktował te miejsca jako placówki duszpasterskie, które wyznaczył mu biskup.

Zmarł 23 lutego 1945 roku w obozie w Dachau w wyniku zarażenia się tyfusem plamistym od chorych, pośród których przebywał i którym jako kapłan posługiwał w ostatnich godzinach ich życia. Śmierć ks. Stefana wywołała wśród współwięźniów poruszenie. Mimo że zdołali się oni już przyzwyczaić do odchodzenia kolegów, przyjaciół, współbraci w kapłaństwie, a ich śmierć najczęściej nie robiła już na nich wielkiego wrażenia, to jednak tym razem było inaczej.

Pamięć o ks. Stefanie zaczęła być pielęgnowana już w Dachau, tuż po jego śmierci. Jego najbliżsi przyjaciele, przede wszystkim ks. Bernard Czapliński (1908–1980) oraz ówcześnie jeszcze kleryk werbistów Marian Żelazek (1918–2006), spisali potajemnie, w latrynie obozowej, wspomnienia o zmarłym. Stanisław Bieńka, student medycyny, który pracował w obozie przy chorych oraz wywoził ciała zmarłych, zachował fragmenty kości palców ks. Stefana. Jedną cząstkę umieścił w odlanej pośmiertnej masce kapłana, drugą natomiast w kawałku wapna i schował go w metalowym opakowaniu. Wszystkie te wyjątkowe pamiątki przetrwały i po wojnie trafiły do najbliższej rodziny.
Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski został zaliczony w poczet błogosławionych przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Torunia 7 czerwca 1999 roku. 22 lutego 2003 roku ks. Stefan został ogłoszony patronem polskich harcerzy.